แอลอาร์ ปารีส ห่วงใยคุณ


พวกเรามีความมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อสังคมและความหลากหลาย

การร่วมงานกับทีมงานผู้มีความรู้ความสามารถสูงอย่าง แอลอาร์ ปารีส, Charles Dolige global CEO ได้เปลี่ยนธุรกิจครอบครัวรุ่นที่ 3 นี้ให้กลายเป็น บริษัท ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและไม่เหมือนใคร

เป็นตัวแทน 13 สัญชาติ

%

90% เป็นพนักงานผู้หญิง